Samenwerkende fysiotherapie praktijken in de Betuwe

Patiënt

Verwijzer

Contact

Missie

Visie

Netwerken

Fysiotherapie praktijken

Elst

 0481-459997

Heteren – Zetten

026-4723616

Huissen

026-3253853 

Valburg - Herveld - Dodewaard

0488-431002

Patiënt

Door samenwerking tussen 4 praktijken in de Oost Betuwe willen wij voor u optimale fysiotherapie bij u in de buurt zorgen.
Wij zijn een groep van ruim 50 fysiotherapeuten met elk zijn eigen deskundigheid en interessegebied. Daardoor kunnen wij u de meeste behandelmethodieken aanbieden. Ook zijn wij betrokken en actief in netwerken om de kwaliteit van behandelen te vergroten. Zie daarvoor onder kopje netwerken.
U kunt bij ons terecht met en zonder verwijzing van een arts. Wij onderhouden met verwijzers, zoals huisartsen en specialisten, bij u in de buurt contact en informeren hen zo nodig.
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Voor vergoeding fysiotherapie dient u zelf uw polisvoorwaarden te raadplegen. Wij kunnen u adviseren, maar u blijft uiteindelijk zelf verantwoordelijk. Onze taak ligt meer op het vlak van kwaliteit van behandelen.
U kunt ons telefonisch bereiken en voor meer informatie raadpleeg de website van de diverse praktijken.

Verwijzer

Alle deelnemende praktijken zijn te bereiken middels hun praktijk telefoonnummer of mailadres. Ook maken wij gebruik van Zorgmail en zorgdomein. Via Siilo zijn wij individueel te benaderen.
Wij hechten waarde aan een goede communicatie met onze verwijzers. Naast ontzorgen willen wij adequate zorg leveren aan patiënten. Als een deelnemende praktijk onvoldoende resultaat heeft of expertise ontbreekt, zal deze contact opnemen met een van de andere deelnemende praktijken. Zodoende kunnen wij op deze wijze mogelijk een optimaal behandeltraject alsnog realiseren. De wensen van de patiënt worden hierin betrokken en de privacy wetgeving gerespecteerd.

U kunt ons telefonisch bereiken of voor meer informatie raadpleeg de website van de diverse praktijken.

Algemeen correspondentieadres:
Medisch Centrum Stadswal
Van Voorststraat 1
6851 LT Huissen

Contact

Alle deelnemende fysiotherapie praktijken zijn rechtstreeks te benaderen.
• Fysiotherapie de Aam-Scatt 0481-459997 Elst
• Fysiotherapie Reflex 026-4723616 Heteren-Zetten
• Fysiotherapie Van Oeyen 026-3253853 Huissen
• Fysiotherapie Wijnhoven-Gierman 0488-431002 Valburg-Herveld-Dodewaard

Algemeen correspondentieadres:

Medisch Centrum Stadswal
Van Voorststraat 1
6851 LT Huissen
 

Missie

Door samenwerking tussen 4 praktijken in de Oost Betuwe willen wij voor u optimale fysiotherapie bij u in de buurt zorgen.
Wij bestaan uit een groep van ruim 50 fysiotherapeuten met elk zijn eigen deskundigheid en interessegebied. Daarmee kunnen wij u alle de meeste behandelmethodieken aanbieden. Ook zijn wij betrokken en actief in netwerken om de kwaliteit van behandelen te vergroten. Zie netwerken.


Visie

Door samenwerking tussen 4 praktijken in de Oost Betuwe realiseren wij voor u zo optimaal mogelijke fysiotherapie bij u in de buurt.
Wij bestaan uit een groep van ruim 50 fysiotherapeuten met elk zijn eigen deskundigheid en interessegebied. Daarmee willen wij als groep u veel gangbare behandelmethodieken aanbieden. Daarnaast zijn wij betrokken en actief in netwerken welke het doel hebben om de kwaliteit van behandelen te vergroten. Zie netwerken.


Netwerken

Deelnemende praktijken zijn aangesloten bij diverse landelijke en regionale netwerken. Zij participeren binnen de netwerken om actuele kennis en vaardigheden te optimaliseren voor bepaalde patienten groepen.
- Parkinson netwerk
- Chronisch zorgnet
- Oncologisch netwerk Lingewaard
- Schouder netwerk Nijmegen, CWZ
- Werkgroep schouder-elleboog-Gelderland, Ziekenhuis Rijnstate
- Handpols netwerk, ziekenhuis Rijnstate
- Enkel-voetnetwerk, ziekenhuis Rijnstate
- VKB netwerk
- Long-hartrevaildatie
- Geriatrie netwerk
- GLI netwerk

Copyright (c)

BeweegZorg Betuwe.